Rejestracja użytkownika w IBM Lotus DOMINO

Jednym z podstawowych zadań administratora systemu jest zakładanie kont nowym użytkownikom (w sumie bez nich nasze istnienie nie miałoby sensu 😉

Postaram się po kolei pokazać jak to zrobić w Lotus DOMINO ver. 8.x (ale jak to w Lotusiku bywa, identycznie jest dla wersji 6.x).

! Moja rada wystrzegać się polskich znaków w nazwach użytkowników i bazach,. Teoretycznie wyższe wersje powinny sobie z tym radzić, w praktyce jest różnie !

W tym celu:

1. Uruchamiamy klienta Administracyjnego i przechodzimy na zakładkę „Configuration” i klikamy na „Registration / Person„:

2. Jeżeli już wcześniej dokonywaliśmy rejestracji w systemie i certyfikat (plik .id) naszej Organizacji zostanie odnaleziony przez klienta Administracyjnego zostaniemy poproszeni o hasło do niego, w przeciwnym wypadku pokaże się okno w którym wybieramy serwer rejestracyjny oraz certyfikat organizacji (którym podpisujemy użytkowników w danej gałęzi struktury organizacyjnej Lotusa):
i teraz wpisujemy hasło certyfikatu:
3. Po pozytywnej weryfikacji i połączeniu się ze wskazanym serwerem, wywołane zostanie okno, w którym opisujemy nowego użytkownika. W pierszej kolejności proponuję włączyć ustawienia zaawansowane (zaznaczyć „Advanced„), dzięki temu otrzymamy dostęp do większej ilości opcji rejestracji:
, opcje zaawansowane są reprezentowane poprzez dodatkowe zakładki.
4. Uzupełniamy dane użytkownika na zakładce „Basic„: Imię, Nazwisko, nazwa skrócona („short name” – coś ala skrócony login), hasło (pierwsze hasło – tutaj radzę zawsze nadawać takie samo, np. nasza_firma1, nie będzie problemu przy dodawaniu dużej ilości użytkowników, że już przed pierwszym logowaniem, będziemy musieli łamać hasło, ponieważ sam administrator je zapomniał ;-), i najważniejsze zaznaczamy opcję tworzenia pliku .id („Create Notes ID for this Person„):

5. Przechodzimy do zakładki „Mail„. W tym oknie mamy możliwość:

  • wyboru serwera pocztowego (czyli serwera na którym będzie stworzona baza pocztowa użytkownika, i z którym aplikacja Lotus Notes będzie się musiała łączyć) – „Mail Server…”
  • wybór tzw. templatu poczty (czyli coś ala „skórki”, wyglądu poczty) – „Mail file template” – tutaj nie zmieniamy (na razie)
  • przydzielamy przestrzeń na dysku serwera (pozycja „database quota” – przestrzeń, „warning threshold” – zajętość przy której użytkownik będzie ostrzegany, obie wartości w MB) – tutaj należy się wyjaśnienie, w przypadku przekroczenia przez użytkownika limitu „quota” (np. odebranie listu…) nie będzie możliwości wysyłania poczty, aż do momentu oczyszczenia skrzynki – ale bez obawy listy przychodzące nie zginą, tylko użytkownik nie ma możliwości aktywnego korzystania ze skrzynki pocztowej
  • umiejscowienia bazy i nazwy (w uproszczeniu skrzynki pocztowej) użytkownika „Mail file name” (w odniesieniu do katalogu głównego instalacji DOMINO) – !!! nie używać polskich znaków !!!
  • poziomu dostępu do bazy dla danego użytkownika „Mail file owner access
  • opcji tworzenia bazy w tle przez proces administracyjny „Create file in background” – opcja przydatna w momencie dodawania dużej ilości użytkowników (standardowo baza po stworzeniu zajmuje ok. 14-15MB, czyli troche trwa jej generacja), jeżeli odchaczymy to plik bazy zostanie stworzony w momencie rejestracji użyykownika – ograniczenie musimy posiadać prawa tworzenia baz !!! w Lotus DOMINO

6. Kolejna zakładka „Address„, w tym miejscu decydujemy o:

  • adresie pocztowym („Internet address„) oraz domena w jakiej działa nasz serwer („Internet Domain„):
  • format adresu pocztowego (w jaki sposób automat ma stworzyć ten adres) oraz elementy rozdzielające dane użytkownika w tym adresie (jan.kowalski, czy jan_kowalski …):

! W tym miejscu należy się pewne wyjaśnienie nazewnictwa „adresu internetowego” – sugeruje to, że jest to jakiś drugi adres … i tak w rzeczywistości jest. Otóż Lotus DOMINO w ramach swoich serwerów posługuje się zupełnie inną notacją (imie nazwisko/organizacja, np. Jan Kowalski/moja_organizacja). Dlatego wymagane jest ustalenie formatu adresu i domeny internetowej (i nie chodzi tutaj tylko o Internet, ale o dowolna sieć nie Lotusową, czyli np. też firmowy Intranet – kiedy działają w nim inne serwery pocztowe)

7. Zakładka „ID Info„. Tutaj interesują nas w zasadzie tylko dwa ustawienia, które dotyczą umiejscowienia, nowo wygenerowanego pliku ID (oraz oczywiście zaznaczenie, że plik ID ma być generowany: „Create Notes ID file for this person„).

  • w katalogu DOMINO, a dokładniej w bazie names.nsf (czyli w dokumencie użytkownika) „In Domino directory” – w takim przypadku plik ID zostanie automatycznie pobrany przez klienta Notes do komputera klienta przy pierwszym udanym logowaniu do systemu (najwygodniejszy sposób)
  • zapisany w lokalnym systemie plików („In file: „) – taki plik ID zostanie zapisany we wskazanym przez administratora katalogu i do jego obowiązków będzie należało dostarczenie tego pliku użytkownikowi (w sumie bezpieczniejsza forma, ale jak się domyślamy znacznie bardziej uprzykrzająca życie)

8. Zakładka „Groups„. Nie będę jej tutaj omawiał, ogólnie dotyczy ona przypisywania użytkownika do zdefiniowanych grup określających prawa dostępu.

9. Po sprawdzeniu, że wszystkie pozycje wypełniliśmy poprawnie dodajemy użytkownika do rejestracji (zielony fistaszek):

po jego kliknięciu użytkownik pojawi się w kolejce do rejestracji:

10. Powtarzamy poprzednie kroki dodając wszystkich użytkowników do rejestracji. Kiedy wprowadziliśmy wszystkich klikamy na „Register All„:

11. Jeżeli rejestrujemy użytkowika, który już posiada wpis w names.nsf (np. wcześniej wprowadziliśmy dane pracownika, ale nie zakładaliśmy mu skrzynki pocztowej) to może pojawić się pytanie o aktualizację tego wpisu. Jeżeli się zgodzimy, to operacja rejestracji będzie niejako tylko aktualizacją wpisu o „bazę pocztową”:

12. Jeżeli coś nie napsuliśmy (no jak, w końcu jesteśmy super adminami ;-), a tak na serio jeżeli nikt po drodze nie odebrał nam praw dodawania wpisów do bazy names.nsf (lub modyfikacji jeżeli tylko dodawaliśmy pocztę użytkownikowi) to ujrzymy potwierdzenie rejestracji:
i zwiększyliśmy swoją odpowiedzialność za prawidłowo działającą pocztę dla następnych, nowych  użytkowników. Gratulacje 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.