IBM Lotus DOMINO (wer. 6.x – 8.x) – „Replication or Save Conflict”

Bardzo często w bardziej rozległych systemach DOMINO (kiedy występuje wiele zdefiniowanych procesów replikacyjnych) wcześniej czy później w bazie names.nsf pojawią się konflikty związane z równoczesnym replikowaniem się zmian w dokumentach użytkowników pomiędzy serwerami DOMINO. Taki konflikt ma postać dokumentu użytkownika o nazwie [Replication or Save Conflict]. Powstaje on kiedy DOMINO nie jest w stanie stwierdzić, które ze zmian wprowadzonych przez kilku użytkowników / procesów w w danym dokumencie użytkownika mają największą wagę (są najnowsze).

Wbrew pozorom, nie ma się czego obawiać, usunięcie takiego błędu jest bardzo łatwe, należy tylko przestrzegać kilku zasad:

1. taki konflikt z punktu widzenia DOMINO jest niczym innym jak dokumentem użytkownika (normalnie można wejść do niego i obejrzeć jego atrybuty) nie wolno tylko po przypadkowym włączeniu edycji tego dokumentu dokonać jego zapisu – wtedy taki konflikt staje się pełnoprawnym dokumentem użytkownika (i oczywiście staje się duplikatem dokumentu którego był błędem replikacyjnym)

2. w przypadku pomyłki i zapisaniu takiego konfliktu (o czym jest mowa w pkt. 1) nie wolno jego kasować !!! Próba wykasowania takiego dokumentu pociąga za w rezultacie wykasowanie także wszystkich innych dokumentów o takiej samej nazwie (nie od razu, tylko po jakimś czasie przez proces administracyjny)

Technika usuwania błędów typu „Replication or Save Conflict„:

1. zlokalizowanie błędów

2. otwarcie widoku dokumentu użytkownika i jego błędu replikacyjnego (albo wielu błędów)

3. zadecydowanie, które elementy różniące dokument i błędy replikacyjne są najnowsze

4. ręczna modyfikacja dokumentu użytkownika uwzględniająca poprawne dane z błędów replikacyjnych

5. zaznaczenie błędów replikacyjnych do kasowania (poprzez DELETE – koło błędu pojawi się krzyżyk)

6. odświeżenie widoku bazy names.nsf (przycisk F9) – spowoduje to wyświetlenie pytania o potwierdzenie wykasowania dokumentów użytkownika (w tym momencie chodzi o błędy replikacyjne – ale jak już wcześniej powiedziałem są one postrzegane jako zwykłe dokumenty użytkowników

! Sytuacja jerst identyczna dla serwerów Dominow w wersjach 6 – 8 !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.