Najprostszy sposób kształtowania ruchu na interfejsie przłącznika CISCO, czyli tniemy ruch na porcie

Problem:
– ograniczenie zajętości pasma dla ruchu na interfejsie przełącznika do okreslonej wartości przepływności

Założenia:
– chcemy mieć możliwość ograniczenia pasma do dwóch przepływności:
– 128 kbps (+10 kbps = 138 kbps w szczycie)
– 256 kbp (+50 kbps w szczycie)

1. Tworzymy class-map dla każdej z dwóch możliwości:
(config-cmap)#class-map match-any RURA_128_class
(config-cmap)#match access-group name RURA_128_acl
(config-cmap)#exit
(config-cmap)#class-map match-any RURA_256_class
(config-cmap)#match access-group name RURA_256_acl
(config-cmap)#exit

2. Definujemy politykę  dla ww. klas:
(config)#policy-map RURA_128_policy
(config-pmap)#class RURA_128_class
(config-pmap-c)#police 128 k 10 k conform-action transmit exceed-action drop
(config-pmap-c)#exit (config-pmap)#exit
(config)#policy-map RURA_256_policy
(config-pmap)#class RURA_256_class
(config-pmap-c)#police 1256 k 50 k conform-action transmit exceed-action drop
(config-pmap-c)#exit
(config-pmap)#exit

3. Dodajemy listy dostępu, które będą kwalifikowały ruch do naszych ograniczneń:
(config)#ip access-list standard RURA_128_acl
(config-std-nacl)#permit any //puszczamy cały ruch, ponieważ zakładamy, że będziemy ogranicznać całkowity ruch na interfejsie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby bardziej zmodyfikować tą listę
(config-std-nacl)#exit
(config)#ip access-list standard RURA_256_acl
(config-std-nacl)#permit any
(config-std-nacl)#exit

4. Wprowadzamy jedną ze zdefiniowanych w p-kt 2 polityk na wybrany interfejs przełącznika (przykładowo: GigabitEthernet 1/1 ograniczamy do 128bps )
(config)#interface gigabitEthernet 1/1
(config-if)#service-policy input RURA_128_policy
(config-if)#exit
(config-if)#wr //na końcu zapisujemy konfig

KONIEC

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.