Błąd przy konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej w VMware Converter 2 – błąd”ConverterValidateTargetStorageParams”

Usunięcie błędu: „ConverterValidateTargetStorageParams”

Podczas próby konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej w programie VMware Converter Standalone mamy „czerwony krzyżyk” oznaczający poważny błąd, który uniemożliwia dalszą pracę:
Blad_VMware_Converter_1

Przy wystąpieniu takiego zdarzenia jak wyżej próba kontynuacji powoduje wyświetlenie błędu „ConverterValidateTargetStorageParams”
Blad_VMware_Converter_2
co uniemożliwa przeprowadzenie konwersji.

Taka sytuacja może się zdarzyć, jeżeli wcześniej próbowano dokonać konwersji danej maszyny fizycznej i nie odinstalowano poprawnie usługi konwertera.

Aby sprawę naprawić musimy:

1. dostać się do konsoli maszyny fizycznej i w Panelu kontrolnym w zakładce Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) klikamy na Usługi (Services).

2. Wyszukujemy usługę VMware vCenter Converter Agent i klikamy na znak stopu w celu zatrzymania pracy usługi:
Blad_VMware_Converter_3

3. Jeżeli koło nazwy usługi, w kolumnie Status jest brak wpisu Started oznacza to, że usługa została poprawnie zatrzymana.

4. Przechodzimy do katalogu Program Files i kasujemy w katalogu VMware kasujemy podkatalog VMware vCenter Converter Standalone

I wszystko, od tego momentu ponowna próba uruchomienia konwersji powinna się udać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.