Błąd przy konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej w VMware Converter 2 – błąd”ConverterValidateTargetStorageParams”

Usunięcie błędu: „ConverterValidateTargetStorageParams”

Podczas próby konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej w programie VMware Converter Standalone mamy „czerwony krzyżyk” oznaczający poważny błąd, który uniemożliwia dalszą pracę:
Blad_VMware_Converter_1

Przy wystąpieniu takiego zdarzenia jak wyżej próba kontynuacji powoduje wyświetlenie błędu „ConverterValidateTargetStorageParams”
Blad_VMware_Converter_2
co uniemożliwa przeprowadzenie konwersji.

Taka sytuacja może się zdarzyć, jeżeli wcześniej próbowano dokonać konwersji danej maszyny fizycznej i nie odinstalowano poprawnie usługi konwertera.

Aby sprawę naprawić musimy:

1. dostać się do konsoli maszyny fizycznej i w Panelu kontrolnym w zakładce Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) klikamy na Usługi (Services).

2. Wyszukujemy usługę VMware vCenter Converter Agent i klikamy na znak stopu w celu zatrzymania pracy usługi:
Blad_VMware_Converter_3

3. Jeżeli koło nazwy usługi, w kolumnie Status jest brak wpisu Started oznacza to, że usługa została poprawnie zatrzymana.

4. Przechodzimy do katalogu Program Files i kasujemy w katalogu VMware kasujemy podkatalog VMware vCenter Converter Standalone

I wszystko, od tego momentu ponowna próba uruchomienia konwersji powinna się udać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.