Konfiguracja serwera DHCP w livebox tp.

Aby dokonać modyfikacji w ustawieniach serwera DHCP trzeba zalogować się do routera poprzez wiersz poleceń – jak uruchomić KLIK

Po zalogowaniu się poprzez telnet <adres_routera> (i podaniu nazwy konta administratora i hasła 😉 ) powinniśmy ujrzeć znak zachęty routera.

1. Aby przejść do konfigurawania serwera DHCP wpisujemy komendę dhcpserver i akceptujemy enterem. Znak zachęty powinien wyglądać mniej więcej tak: [root @ dhcpserver]$

2. Zatrzymujemy usługę DHCP – komenda: [root @ dhcpserver]$ stop

3. Kasujemy aktualne ustawienia serwera dhcp dla interfejsu eth0 – [root @ dhcpserver]$subnet eth0 delete (uwaga eth”zer0„)

4. Możemy sprawdzić, że aktualnie dla interfejsu sieciowego eth0, w routerze brak ustawień DHCP – [root @ dhcpserver]$subnet eth0 list (wynik komendy to No Entries exist )

5. Wpisujemy parametry usługi DHCP (a najlepiej wpisujemy w notatnik, a później wklejamy do wiersza – router ma ustawiony czas sesji telnet, co skutkuje automatycznym rozłączaniem nieaktywnej sesji = najczęściej nie zdążymy wklepać komendy na czas ;-):

[root @ dhcpserver]$ subnet eth0 add -o -subnet 192.168.7.8 -netmask 255.255.255.248 -startip 192.168.7.10 -endip 192.168.7.12 -leasetime 7 -broadcast 192.168.7.15 -dns 192.168.7.9 -secondarydns 192.168.1.9 -gateway 192.168.7.9


Teraz chwila przerwy. Powyżej podałem przykładowe parametry sieciowe. Kolejne składniki komendy oznaczają:

– subnet 192.168.7.8 – adres naszej sieci
– netmask 255.255.255.248 – maska sieci (specjalnie wąska – na 6 hostów)
– startip 192.168.7.10 – pierwszy adres z zakresu podanego wyżej który będzie wykorzystywany przez DHCP (bo nie musimy dla serwera DHCP przydzielać całego zakresu adresowego, np. u nas przydzielamy tylko 3 adresy, 2 pozostałe możemy przydzielać ręcznie ;-)) + jeden adres 192.168.7.9 dla routera
– endtip 192.168.7.12 – ostatni adres z zakresu przydzielonego serwerowi DHCP
– leastime 7 – czas dzierżawy adresu
– broadcast 192.168.7.15 – adres rozgłoszeniowy w naszej sieci
– dns 192.168.7.9 – adres serwera DNS (dla naszej sieci to jest to oczywiście adres routera)
– secondary dns – j.w. tylko adres zapasowego serwera DNS
– gateway 192.168.7.9 – adres bramy domyślnej w sieci (czyli adres naszego routera)

!!! proszę zwrócić uwagę, że podawałem adres routera, ale nie aktualny !!! Wniosek = będziemy musieli zmienić adres livebox….

6. Uruchamiamy serwer DHCP: [root @ dhcpserver]$ start

7. Wracamy do głównego menu: [root]$ ..

8. Zapisujemy konfigurację: [root]$ save

9. Aby wszystko działało po restarcie, zmieniamy adres routera: [root]$ ifconfig -o eth0 inet 192.168.7.9

10. Powinniśmy stracić łączność z routerem, ale bez paniki. Restartujemy livebox (np. wyłączamy zasilanie). Po starcie powinniśmy w komuterze otrzymać nowe parametry sieciowe i … wszystko powinno działać jak dawniej.

Jeżeli po restarcie coś nie działa logujemy się na livebox i sprawdzamy zakładkę „Konfiguracja LAN i DHCP„. Powinniśmy mieć nowe ustawienia jak niżej:

1

W przypadku braku połączenia z routerem, nadajemy ręcznie adres w komputerze z zakresu podanego w komendzie, czyli np. 192.168.7.14 maska 255.255.255.248 brama 192.168.7.9. Następnie łączymy się telnetem z routerem sprawdzamy, poprawność konfiguracji (pkt. 4 – teraz zamiast  No Entries exist, powinniśmy zobaczyć nasz nowy wpis – jeżeli jest dalej No Entries exist, ponownie powtarzamy pkt 1-10).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.