HTTP w ORACLE XE tylko dla interfejsu localhost (127.0.0.1).

Problem: Po instalacji serwera bazy danych ORACLE XE 10g, dostajemy informację, że dostęp jest przez adres http://127.0.0.1:8080/apex, natomiast próba dostępu przez inny interfejs kończy się fiaskiem (np. z innego komputera).

Oczywiście upewniliśmy się, że domyślny port 8080 jest przepuszczany przez ewentualną zaporę sieciową.

Rozwiązanie:
Logujemy się z wykorzystaniem np. SQLPLUS jako SYSTEM z hasłem ustalonym podczas instalacji serwera (domyślnie jest takie samo dla SYS i SYSTEM):
sqlplus system
Enter password: nasze_hasło

wykonujemy następującą komendę:
SQL> EXEC DBMS_XDB.SETLISTENERLOCALACCESS(FALSE);

Koniec – od teraz możliwy jest dostęp z innych interfejsów, niż loopback, czyli 127.0.0.1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.