Instalacja APEX 4.0.1 w ORACLE XE 10g.

Problem:
Standardowo system Oracle Express 10g (czyli ta fajna darmowa wersja) instaluje się z APEX w wersji 2.1. Aktualnie dostępna jest wersja 4.0.1, więc 2.1 wydaje się archaizmem, tym bardziej że nie ma żadnych przeciwwskazań aby korzystać w darmowej wersji bazy oracle z najnowszej wersji APEX.

Rozwiązanie (na podstawie instalacji pod Debianem):
W pierwszej kolejności logujemy się na konto użytkownika i sprawdzamy, czy mamy dostępne polecenie sqlplus. Jeżeli nie musimy (dla naszej wygody) dodać parę zmiennych systemowych dla naszego konta. W przypadku dystrybucji Debian (ale także i innych np. OpenSUSE) w katalogu domowym (przejście: cd ~) edytujemy plik .bashrc w którym na końcu dodajemy następujące wpisy:
export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server
export ORACLE_OWNER=oracle
export ORACLE_SID=XE
export LSNR=$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl
export SQLPLUS=$ORACLE_HOME/bin/sqlplus
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

Po ponownym zalogowaniu się na konto możemy sprawdzić poprawność poprzez wyświetlenie danych zmiennych (np. echo $ORACLE_HOME). Jeżeli wszystko zostało wpisane poprawnie to w tym momencie bez problemu możemy zalogować się do bazy jako SYS:
$>sqlplus SYS as SYSDBA
Enter password: nasze_haslo
SQL>

Ściągamy ze strony apex.oracle.com najnowszą wersję apexa i rozpakowujemy w katalogu domowym (unzip apex….zip). Przechodzimy do utworzonego katalogu apex/owai logujemy się do bazy jako SYS (patrz wyżej). Następnie wywołujemy skrypt owainst.sql który instaluje najnowszą wersję PL/SQL Web Toolkit (jego aktualną wersję możemy sprawdzić poprzez SQL>select owa_util.get_version from dual;):

SQL>@owainst.sql

Wychodzimy z sqlplus-a i zmieniamy katalog na wyższy, tak aby być w /apex. Ponownie logujemy się do bazy jao SYS i wykonujemy główny skrypt aktualizujący APEX:

SQL>@apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/

Wykonywanie skryptu troszeczkę potrwa. Po zakończeniu wykonywania skryptu otrzymamy informację o odłączeniu się od bazy (Disconnected from Oracle …).

Ostatnim elementem jest podmiana plików graficznych, skryptów javascript i css. W tym celu ponownie logujemy się do bazy jako SYS (z tego samego katalogu – dla pewności przed zalogowaniem sprawdzamy jaka jest ścieżka do aktualnego katalogu przez polecenie pwd):

SQL>@apxldimg.sql scieżka_do_katalogu_bez_wpisywania_katalogu_apex (tutaj zwracam uwagę – podajemy ścieżkę którą określiliśmy przez polecenie pwd bez podawania katalogu który powstał przy rozpakowywaniu apex…zip – czyli nie przepisujemy …/apex, oraz nie kończymy znakiem ukośnika /)

np: SQL>@apxldimg.sql /home/michal/tmp (gdzie pwd pokazało: /home/michal/tmp/apex). Jest to kolejne polecenie którego wykonanie trwa do kilku minut. Zakończenie sygnalizuje komunikat:
Commit complete.
…..
Directory dropped.
SQL>

Ostatnim elementem jest ustawienie hasła dla Administratora obszarów roboczych (Workspace) – czyli użytkownika ADMIN:

SQL>@apxxepwd.sql hasło

Poprawna zmiana hasła jest sygnalizowana przez komunikat:
PL/SQL procedure successfully completed.
Commit complete.
SQL>

KONIEC

Od teraz mamy do dyspozycji darmowy system bazodanowy oracle 10g z najnowszą edycją APEX (która też jest darmowa ;-). Logujemy się poprzez:
http://127.0.0.1:8080/apex

W celu administracji APEX-em logujemy się jako ADMIN (z hasłem ustawionym w ostatnim kroku) na stronie:
http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.