Zmiana adresu IP serwera Oracle XE na CentOS 6 64-bit w środowisku wirtualnym VirtualBox

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do wirtualizowania systemów jest wolnodostępny VirtualBox. Cechą, dla której osobiście używam tego rozwiązania jest możliwość tworzenia chwilowych obrazów systemu tzw: snap-shots. Pozwalają one „zapamiętać” stan całego systemu operacyjnego bez wnikania co jest zainstalowane i jak skonfigurowane. Dzięki temu w każdej chwili można powrócić do momentu sprzed zmian oraz … utworzyć kolejną maszynę wirtualną będącą kopią danego snap-shotu. Jeżeli podczas tworzenia takiego „klona” wybierzemy opcję reinicjacji adresów MAC wirtualnych kart sieciowych możemy spokojnie na maszynie sklonowanej zmienić adres IP i używać jednocześnie uruchomionych systemów operacyjnych. Po co ? Np. sprawdzamy opcje na jednej i jeżeli jest ok to wprowadzamy je do drugiej – dzięki temu pracujemy jednocześnie na dwóch identycznych maszynach, z czego jedna posiada tylko „zatwierdzone modyfikacje”.

Problemem po utworzeniu kopii, wybraniu reinicjalizacji adresów MAC i próbie uruchomienia maszyny „klona” mamy problem: karta sieciowa eth0 jest … niewidoczna. Wynika to z specyfiki systemu CentOS 6, w którym zmiana adresu MAC istniejącej w systemie karty sieciowej jest wyjątkiem, który musi zostać zatwierdzony przez administratora.

W celu zaakceptowania zmiany adresu MAC należy jako root:

 1. wpisać nowy adres MAC w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 w wierszu HWADDR=”00:11:22:33:44:55″
 2. usunąć plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
 3. zrestartować system

Jeżeli dodatkowo chcemy też zmienić adres IP to przed restartem:

 1. wprowadzić właściwe ustawienia IP w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :
  – upewnić się, że jest wiersz: BOOTPROTO=”static” co pozwala ustawić adresację IP statycznie
  – adres IP w wierszu: IPADDR=”x.x.x.x”
  – maska sieci w wierszu: NETMASK=”y.y.y.y”
  – upewnić się, że jest ONBOOT=”yes” co zapewni włączenie interfejsu przy starcie systemu
 2. zmienić adres IP w pliku /etc/hosts
 3. zrestartować system

Jeżeli wszystko zostało wprowadzone właściwie po restarcie system będzie ponownie miał włączoną kartę sieciową eth0 z nowym adresem MAC bądź nowym adresem IP. Co najważniejsze system bazodanowy Oracle XE będzie ponownie dostępny pod starym / nowym adresem IP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.