Zmiana portów HTTP i FTP w ORACLE.

Problem:
Na jakim porcie działają (o ile działają) usługi FTP i HTTP w ORACLE.
W jaki sposób włączyć / wyłączyć FTP.
W jaki sposób zmienić przypisanie portów dla obu tych usług.

Rozwiązanie:

Logujemy się jako system poprzez np. sqlplus (sqlplus system)

SQL>select dbms_xdb.getftpport as „Port FTP”, dbms_xdb.gethttpport as „Port HTTP” from dual;

Czytaj cały artykuł...

Instalacja APEX 4.0.1 w ORACLE XE 10g.

Problem:
Standardowo system Oracle Express 10g (czyli ta fajna darmowa wersja) instaluje się z APEX w wersji 2.1. Aktualnie dostępna jest wersja 4.0.1, więc 2.1 wydaje się archaizmem, tym bardziej że nie ma żadnych przeciwwskazań aby korzystać w darmowej wersji bazy oracle z najnowszej wersji APEX.

Czytaj cały artykuł...

HTTP w ORACLE XE tylko dla interfejsu localhost (127.0.0.1).

Problem: Po instalacji serwera bazy danych ORACLE XE 10g, dostajemy informację, że dostęp jest przez adres http://127.0.0.1:8080/apex, natomiast próba dostępu przez inny interfejs kończy się fiaskiem (np. z innego komputera).

Oczywiście upewniliśmy się, że domyślny port 8080 jest przepuszczany przez ewentualną zaporę sieciową.

Czytaj cały artykuł...